Egenskaper för Aluminium

Aluminium är lätt, stark och motståndskraftig mot korrosion och sprickbildning.

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Densiteten är ungefär en tredjedel av ståls. Aluminium kan med fördel bearbetas genom skärande bearbetning och strängpressning. Vi använder oss utav aluminium för våra arbetsplattformar och säljer aluminiumställningar som ha många olika funktionsområden.

För aluminium skall vara ett starkt konstruktionsmaterial måste den blandas med små mängder av andra metaller. När de blandas i lämpliga portioner, kan aluminiums styrka bli lika hög som för stål, medan vikten fortfarande bara är en tredjedel av vikten för stål. ​
Aluminiumlegeringar används ofta i tekniska konstruktioner och komponenter som kräver låg vikt eller korrosionsbeständighet. De vanligaste grundämnena som används i aluminiumlegeringar är magnesium, kisel, mangan, zink och koppar. Legeringarna kan skräddarsys för att passa olika behov.
​Våra produkter konstrueras oftast av strängpressat (extruderad) aluminium. Extrudering innebär upphettning av ett göt av aluminium som pressas under högt tryck genom ett dysa formad som den färdiga profilen. Som att klämma tandkräm ur en tub! Rent aluminium används endast i en begränsad omfattning kommersiellt. Majoriteten av profiler är tillverkade av aluminium legerat med andra metaller.

Fakta

Trappverket AB

Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se

Trappverket AB
Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se