Integritetspolicy

GDPR - Så behandlar vi dina personuppgifter

Den 25:e Maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen PUL med EUs Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC).

Hantering av personliga uppgifter
För oss är din integritet viktigt och från och med 25 maj 2018 följer därför EUs Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC).

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Trappverket AB
559092-7223
Hästskovägen 5, 183 56 Täby

Vad samlar vi in?
För vår administration håller vi ett digitalt kundregister. Dessa uppgifter är endast för vårt bruk för att kunna hantera din beställning oss. Vi säljer eller överlåter inte denna information till tredje part. Inga personnummer registreras i vårt interna system.
Uppgifterna hämtas in när du är i kontakt med oss i samband med köp eller vid förfrågan.
De uppgifter vi lagrar i systemet är namn och adress, epostadress, telefonnummer, order och leveransinformation. Därutöver den information du avger till oss i samband med förfrågningar/order i form av bilder/skisser.

Så länge sparas informationen
Dina uppgifter sparas så länge de behövs med hänsyn de krav som finns för gällande lagar och förordningar i syfte att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig och gentemot berörda myndigheter.

Dina rättigheter
Vid frågor om personlig information vi lagrar om dig har du rätt att få svar snarast möjligt. Du kan då erhålla en digital kopia av den information vi har lagrat i vårt system. Du kan alltid begära att information som är felaktig om dig rättas i systemet.
Borttagning av uppgifter är möjlig om de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlats in i enlighet med ovan lagar och begränsningar.

Cookies
Vi använder cookies på vår sida vilket innebär att viss information lagras lokalt i din webbläsare. Läs mer om cookies här.

Trappverket AB
Hästskovägen 5
183 56 Täby

Telefon
08-425 00 300

BG 5179-1572
Org. nr. 559092-7223