Kundcase

Lite exempel på vad vi bygger

Oftast eftersöker våra kunder vanliga raka trappor med eller utan plattform upptill. Under åren har vi dock fått förfrågningar på de vitt skilda applikationer. Nedan beskriver vi några av dom lite mer utförligt. ​Se även vår sida ”Galleri” för bilder och inspiration.

Tre svarta aluminiumtrappor med glasräcken
Tre svarta aluminiumtrappor med glasräcken

3x stora trappor med glasräcken till bostadsområde i Katrineholm
Det här var ett intressant projekt där kunden ville ha tre stycken stora ”dubbeltrappor” i 120 centimeters bredd till en nyproduktion i Katrineholm. Vardera trappa bestod av en enkel trappa som ledde upp till en plattform med ytterligare en trappa åt vardera hållet. Till detta räcken i glas på båda sidor samt på balkongerna. Totalt betjänas 6 st lägenheter av trapporna.

Rödvita aluminiumtrappor till hyresfastigheter

17st aluminiumtrappor i vinkel till hyresfastigheter i Strängnäs
Här satt tidigare trappor med vangstycken i limträ med steg i hålad stålgretting. Limträet hade sett sina bästa dagar och uppvisade stora sprickor i fogarna, med höga underhållskostnader som följd. Beställaren sökte därför ett underhållsfritt alternativ och det självklara valet föll på trappor i aluminium från Trappverket. För att harmonisera med de röd-vita byggnaderna lqckerades trappor och handledare i rött och täcksidorna av aluminiuplåt lackerades i vitt.

Rymliga arbetsplattformar i aluminium för förbättrad arbetsmiljö

Arbetsplattformar i aluminium till fabrik
Fabriken arbetar med skärande bearbetning i metall och har flera stora maskiner med arbetsplattformar runt. De ursprungliga arbetsplattformarna var för små/för låga, därför anlitades Trappverket att ta fram 5x nya plattformar för förbättrad arbetsmiljö. Plattformarna levererades i flera olika konfigurationer med räcken som går att plocka bort vid behov för förenklad access

Fabrik som tillverkar sopbilar
Här behövde man höga ramper för att kunna åt att arbeta på sopbilarnas tak. Trapporna är fast monterade mot golvet med ramper upptill som kan fällas ned mot sopbilarnas tak. Ett intressant projekt som vi är mycket stolta över.

Serviceplattform stjärtrotor helikopter

Serviceplattform stjärtrotor helikopter
Kunden behövde en trygg arbetsplats för service av helikopter. Plattformen är hjulförsedd för att den enkelt skall kunna rullas in mot stjärtrotorn. När plattformen inte används till detta jobb kan plattformens urtag förses med en ”iläggsplatta” så att den blir en hel arbetsyta. Plattformen försågs med skjutbar grind som kan stängas i de fall plattformen används till andra jobb än arbete på sjärtrotorn.

Trappor

Trappverket AB

Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se

Trappverket AB
Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se