GDPR – Så behandlar vi dina personuppgifter

Den 25:e Maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen PUL med EUs Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC).

Hantering av personliga uppgifter

För oss är din integritet viktigt och från och med 25 maj 2018 följer därför EUs Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation, 95/46/EC).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Trappverket AB 559092-7223 Hästskovägen 5, 183 56 Täby

Vad samlar vi in?

För vår administration håller vi ett digitalt kundregister. Dessa uppgifter är endast för vårt bruk för att kunna hantera din beställning oss. Vi säljer eller överlåter inte denna information till tredje part. Inga personnummer registreras i vårt interna system. Uppgifterna hämtas in när du är i kontakt med oss i samband med köp eller vid förfrågan. De uppgifter vi lagrar i systemet är namn och adress, epostadress, telefonnummer, order och leveransinformation. Därutöver den information du avger till oss i samband med förfrågningar/order i form av bilder/skisser.

Så länge sparas informationen

Dina uppgifter sparas så länge de behövs med hänsyn de krav som finns för gällande lagar och förordningar i syfte att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig och gentemot berörda myndigheter.

Dina rättigheter

Vid frågor om personlig information vi lagrar om dig har du rätt att få svar snarast möjligt. Du kan då erhålla en digital kopia av den information vi har lagrat i vårt system. Du kan alltid begära att information som är felaktig om dig rättas i systemet. Borttagning av uppgifter är möjlig om de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlats in i enlighet med ovan lagar och begränsningar.

Cookies

Vi använder cookies på vår sida vilket innebär att viss information lagras lokalt i din webbläsare. Läs mer om cookies här.

Om oss

Trappverket AB

Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se

Trappverket AB
Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se