Arbetsplattformar

För proffs

Stabil arbetsplattform för tuffa tag

Med en arbetsplattform når man lite högre upp utan att göra avkall på säkerheten samtidigt som man får lite svängrum samt plats att få med sig verktyg, maskiner, färg eller vad man nu jobbar med. En mobil arbetsplattform av aluminium är stark och lätt att flytta. Våra arbetsplattformar lämpar sig utmärkt där det ställs höga krav på säkerheten, tex vid servicearbeten på höjd, på lager, vid målning samt olika former av underhållsarbete inne och ute.

Våra arbetsplattformar byggs efter dina mått

Materialet är aluminium för att de skall vara starka och lätta att flytta. Trappstegen och durken i plattformen är försedda med rejält halkskydd. För utomhusbruk eller i smutsiga miljöer kan steg såväl som golvyta göras i hålat utförande vilket tillåter smuts och vatten att rinna av.

Plattformen förses vanligtvis med räcken som består av handledare och knälist i anodiserade aluminiumrör. Anodiseringen skapar ett hårt ytskikt som förhindrar att materialet repas.

Specialbyggd arbetsplattform med sparklist för service av stjärtrotor på en av räddningstjänstens helikoptrar
Specialbyggd plattform med sparklist för service av stjärtrotor på en av räddningstjänstens helikoptrar
Mobil arbetsplattform för arbete på tex tåg eller lastbilar
Mobil arbetsplattform för arbete på tex tåg eller lastbilar

I vissa fall bör arbetsplattformen vara försedd med sparklister; dels för att man inte av misstag skall trampa utanför och dels för att förhindra att verktyg etc inte skall falla ner om de tex skulle tappas på plattformen.
Alla våra arbetsplattformar byggda för att vara rejäla och tål tuffa tag i krävande miljöer!

Detta kännetecknar våra arbetsplattformar:

 • Robust utförande
 • Säker arbetsplats med räcken/bommar
 • Försedd med låsbara hjul för att enkelt kunna flyttas
 • Räfflade steg samt plattformgolv för bästa halkskydd
 • Kan fås i valfri bredd och höjd
 • Valfri plattformsyta
 • Med eller utan räcken
mobil arbetsplattform för arbete i bergrum
Mobil plattform "travers" för arbete i bergrum
Mobil arbetsplattform för tågmuseum
Mobil plattform för tågmuseum

En arbetsplattform på hjul är ett bättre alternativ till en ställning när du behöver komma lite högre upp och samtidigt lätt kunna flytta den.

Exempel på applikationer:

 • Produktionslinjer
 • Servicearbeten
 • Underhåll av kylanläggningar på lastbilar/husbilar etc
 • Arbeten på och omkring tågset
 • Lager
 • Service av specialfordon
 • Mobil arbetsplattform för fläktrum
 • Access till lastbilar/trailers

Trappor

Trappverket AB

Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se

Mer om arbetsplattformar

Våra arbetsplattformar tillverkas för att de skall vara starka, lätta att flytta och ge en bra livslängd. Vanligaste formen på en arbetsplattform i aluminium är kvadratisk eller rektangulär, men ibland tillverkas de också i L- eller hästskoform för att passa runt större installationer. Vanligt är också att man i arbetsplattformen gör olika urtag för att plattformen på så vis skall kunna placeras nära objektet men vill arbeta på. Du kan också läsa om aluminiumställning om ni hellre föredrar det som plattform.

Arbetsplattformar är antingen mobila (med hjul under) eller fasta installationer. Våra arbetsplattformar går att få med hålad durk. Denna typ används främst i smutsiga miljöer eller utomhus.

En så kallad övergång är också en typ av plattform, men denna är försedd med en trappa i varje ände för att man på så sätt lätt skall kunna ta sig över exempelvis en maskinlinje, rörinstallation eller liknande. Övergångarna tillverkas oftas eller i L- eller U-form.

Trappa till arbetsplattform

Oftast har man en trappa utomhus upp till plattformen. För att spara utrymme kan man förse sin arbetsplattform med en brantare trappa (52 grader) i en bredd på 550 millimeter, men vanligtvis brukar plattformarna utrustas med bredare trappor (>900mm) för att man lätt skall kunna mötas samt kunna ta sig upp och ner på plattformen med verktyg etcetera. Trapporna förses vanligtvis med räcken liknande de som sitter runt själva arbetsplattformen. För att spara utrymme när plattformen inte används kan trappan göras löstagbar och förvaras exempelvis under plattformen när den inte används.

Skyddsräcke på arbetsplattformar

Alla plattformar över 600 mm höjd måste förses med skyddsräcke, men vanligtvis används skyddsräcken även vid lägre höjder. För att uppfylla gällande regelverk tillverkas räckena vanligtvis med en höjd på 1100 mm, men ibland kan undantag göras när den fria höjden inte tillåter detta. Arbetsplattformens räcke är alltid försett med en knälist/följare på mitten. Ibland finns önskemål på att vissa av räckessektionerna skall vara avtagbara och detta löses enkelt med vårt byggsystem.

I många fall utrustas arbetsplattformar med så kallad sparklist, en sarg som löper runt plattformens överkant. Denna förhindrar att man av misstag skall kunna trampa utanför samt att man ej heller råkar sparka ner verktyg eller annan utrustning som används på plattformen.

Våra plattformar, i synnerhet de som är avsedda för fasta installationer, kan i princip byggas hur stora som helst, men vanligtvis byggs de i sektioner som monteras ihop på plats inför driftsättning. De mobila arbetsplattformarna kan också tillverkas mycket stora, men av praktiska skäl brukar man vilja försöka hålla nere storleken på dessa eftersom de skall vara lätta att flytta runt.

Trappverket AB
Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se