Industritrappor

Trappor för industri & lager

Idag ställs det höga krav

Dagens högautomatiserade anläggningar ställer höga krav på såväl service som åtkomlighet. Arbetsmiljön har kommit allt mer i fokus vilket till exempel att man mer eller mindre helt tvingas frångå arbete från stegar och liknande till förmån för fasta eller mobila lösningar som uppfyller helt andra säkerhetskrav.

Trappverkets lösningar för industriellt bruk riktar sig ett flertal olika branscher såsom tillverkning, kemisk industri, transport , läkemedel, gruvdrift, järnvägar, energi, livsmedel, och vattenrening/reningsverk mm.
Vi använder standardiserade aluminiumprofiler för att tillverka trappor, stegar, gångbroar, plattformar och andra konstruktioner till dina specifika behov i en industriellt påfrestande miljö. Produkterna tillverkas i högkvalitativt anodiserat aluminium.

Vår industritrappa tillverkas i aluminum. Trappan är robust, helt underhållsfri, har bra halkskydd och ett rejält räcke.
När vi ritar trappan tar vi alltid hänsyn till hur den skall användas. Om utrymmet tillåter så gör vi trapporna i 38-graders lutning, vilken gör en industritrappa från oss bekväm att gå i. Används trappan mer sällan kan man göra den i 45 graders luting, på så sätt sparar man lite golvyta. Till våra industritrappor använder vi en stegprofil som är 185 eller 250 mm djup. Vid brantare trappor används 185-profilen och vid flackare trappor 250-profilen. Stegen kan fås i hålat eller ohålat utförande. Hålat utförande används oftast i smutsiga miljöer eller utomhus där vatten, snö och smuts måste kunna rinna igenom. Båda profilerna har ett rejält halkskydd.

Beroende på användningsområde är en industritrappa vanligtvis 550-1000 mm bred, typiskt är 900 mm. Denna bredd gör att man enkelt kan mötas i trappan eller då upp/ner med verktyg/maskiner etc.

Ofta behöver man en arbetsplattform överst på trappan, speciellt då trappan skall löpa längs en vägg. Plattformen tillverkas i liknande profil som trappans steg och är försedd med ett likadant räcke som trappan. Plattformen bultas i väggen/bjälklaget och ställs oftast på stödben av aluminium som fixeras på underlaget. Denna lösning är starkast och mest kostnadseffektiv.

I vissa fall tillåter inte applikationen stödben då dessa tex kan vara i vägen för en dörr eller dylikt. Då kan man istället använda konsoller eller snedstöttor. Viktigt är då att man har bra material i väggen som kan ta upp dessa laster.

Trappor

Trappverket AB

Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se

Vi kan leverera en helhet

Vi tillverkat även gångbroar, övergångar och entresolplan i aluminium. Måttanpassat efter er applikation givetvis.
Vi lovar snabb leveranstid och kan leverera till hela landet. Kontakta oss idag och låt oss fixa din trappa!

Trappverket AB
Hästskovägen 5
183 56 Täby

08-425 00 300
info@trappverket.se