BRAND- OCH UTRYMNINGSTRAPPOR

Brandtrappor och utrymningstrappor


En brand kan sprida sig oerhört fort, så det är viktigt att snabbt kunna evakuera en byggnad i händelse av larm. Därför måste det finns snabb tillgång till utrymningsvägar eller brandtrappaor som enkelt kan nås utanför fönster, plattformar eller tak.


Ofta benämns brandtrappor även som utrymningstrappor eftersom en lokal kan behöva utrymmas i andra händelser än just brand.

Ingen byggnad är den andra lik, så vi tillverkar våra brandtrappor för att passa på just din fastighet!

Oftast går en brandtrappa längs med fasaden, vilket gör att man behöver en plattform överst. Ibland finns det redan en plattform/avsats och då kan vi leverera endast en rak utrymningstrappa med räcke på ena eller båda sidorna.

Det många glömmer är att en utrymningstrappa i händelse av brand/olycka inte enbart används utav de som skall evakueras. Ofta används utrymningstrappan även av brandkår och räddningstjänst för att ta sig in i lokalen. Ett vanligt krav är att man skall kunna bära en bår i trappan och detta diskvalificerar direkt en spiraltrappa. För att en trappa skall fungera bra som utrymningstrappa bör den vara relativt bred, 100-120 cm, och med stor plattform upptill för att förhindra trängsel/stockningar. En stor plattform gör det också enklare att transportera upp/ner eventuell utrustning såsom bårar etc.
Kontakta oss så hjälper vi dig med dina utrymningstrappor!


Utrymningstrappa industrilokal
Brandtrappa skola
Brandtrappa baksida butikslokal

Trappverket AB
Hästskovägen 5
183 56 Täby

Telefon
08-425 00 300

BG 5179-1572
Org. nr. 559092-7223

RUBRIK 1